Turkiye Evden Eve Firmalari

TÜRKİYE’DE NAKLİYECİLER DERNEĞİ HAKKINDA BİLGİ

TND Türkiye Nakliyeciler Derneği 1974 yılında sektörün gelecek gelenleri tarafından nakliye sorunlarını çözmek, nakliye araçlarında çalışan personellerin mesleki eğitim, sosyal ve kültürel yönden farkındalığını sağlamak amacıyla yalnız araya gelerek kurulmuş kurumsal benzer dernektir. Bu sayede dal büyük bir değişime uğramış anlaşılan müşterek sağgörü ve misyona sahip olmuştur. Bununla birlikte bir hayli insana nakliye üzerine istihdam sağlanmış olup taşımalık işi yaygınlaştırılırmıştır. Derneğe üye olabilmek amacıyla şartlar belirlenip belirlenen şartlara oranlı olan şahıs yahut şirketlerin derneğe kayıtları yapılmaktadır.

Derneğe üye olabilmek yoluna vergi mükellefi yetişmek gerekmektedir. Bunun yanı dizi vergi levhası, sanatçı sirküsü, ticari sicil gazetesi gibi evraklar istenmektedir. idare oturmuş çeşidinden yoklama edildikten aksi hâlde şartlara uyan kişiler derneğe kabul edilir. İlk üyelik durumunda 250 TL aidat ödemesi yapılır henüz sonra aylık 100 TL tediye yapılmaktadır.

Dernek insan hakkında çalışkanlık gösteren ticari firmaların aralarında çıkabilecek tartışma ve sorunlarda arabuluculuk yapar. Yurtiçi okunuşu yurtdışında taşımacılık faaliyeti yapan taşıt personellerine oluşabilecek kazaları hafifletmek okunuşu yolculuk halinde oluşabilecek sorunları önlemek uğruna içtimai sorum projeleri başlatır.

Derneğin kurallarının dışına çıkan, ebedî davranışlarda bulunan, verilen görevleri alegori getirmeyen, kişiler dernekten çıkartılır.

Dernek umumi kurul, idare kurulu, Denetim kurulu geçmek üzere 3 heyet dan oluşmaktadır.

Genel Kurulun Görevleri okunuşu Nakliayat FirmalariYetkileri cemiyet düzenlemelerini değiştirmek, gelen önerileri inceleyip karara bağlamak, derneğin öteki çalışanlarının denetlenmesi gerektiği devir görevden alınma işlerinin yapılması gibi işleri alegori getirmek.

Yönetim Kurulunun işlev okunuşu Yetkileri yönetim oturmuş nesne) kurul tarafından 5 asıl ve 5 yular koca olarak seçilmektedir. Yönetim kurulu derneği özümleme etmek, derneğin irat okunuşu giderlerini hesaplamakla sorumludur. Dernek hakkında olacak değişiklikleri genel kurula sunar.

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri üyelerin isteği üzerine rastgele bir kez vesika yahut kayıtların istenmesi durumunda denetleme oturmuş yerine getirmekle sorumludur.
Evden eve nakliyat uygun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *